University of Craiova
Universitatea din Craiova Facultatea de Automatic„, Calculatoare si Electronic„

Domeniul Mecatronic„ si Robotic„
Faculty of Control, Computers and Electronics
Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
Mecatronica
Cercetare
Pentru Studenti
Utile
Absolventi
Site
 
Membri

    Persoana Domenii de competenta
    Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivanescu
Presedinte, Universitatea din Craiova
Presedinte, Societatea de Robotica din Romania
Robotica,
Control fuzzy,
Sisteme automate
    Prof. univ. dr. ing. Ilie Diaconu
Sef de catedra, Catedra de Mecatronica
Comenzi numerice,
Limbaje de programare a robotilor
    Prof. univ. dr. ing. Mircea Nitulescu
Secretar General, Societatea de Robotica din Romania
Robotica,
Sisteme flexibile de fabricatie,
Automatizari secventiale,
Fabricatie virtuala
    Prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru
Prodecan, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
Recunoasterea formelor,
Prelucrarea numerica a imaginilor,
Proiectare asistata de calculator,
Inteligenta artificiala
    Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian
Robotica,
Baze de date
Scheme logice de comanda,
Sisteme neconventionale de conducere
    Prof. univ. dr. ing. Nicu BÓzdoaca
Leader Sindicatul liber din cadrul
Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica
Roboti,
Automate programabile,
Internet,
Arhitecturi neconventionale de roboti
    Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu
Automate programabile,
Robotica,
Retele neuronale,
Realitate virtuala
    Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola
Proiectare circuite numerice si analogice
Aplicatii microprocesoare si microcontrolere (8, 16 si 32 de biti)
Circuite FPGA si CPLD, limbaje HDL (VHDL, Verilog, Abel)
Achizitie de date
Senzori si elemente de executie pentru sisteme mecatronice
Modelare/simulare Spice si Matlab
    S.l. dr. ing. Marius Niculescu
Comunicatii mobile,
Transmisii de date
    S.l. dr. ing. Cristina Pana
Automate si microprogramare,
Robotica,
Roboti mobili
    S.L. dr. ing. Ionut Resceanu
Circuite integrate numerice,
Sisteme cu microprocesoare,
Programare web
    Dr. Ing. Daniela Pana Patrascu
Tehnologii neconventionale,
Robotica,
Controllere fuzzy

Anunturi
Copyright © 2004 University of Craiova. All rights reserved