Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu

 

Dl. Dorin Popescu este prof. dr. ing. în domeniul Mecatronică şi Robotică la Universitatea din Craiova. A absolvit Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică în anul 1989 cu titlul de inginer în specializarea Automatizări şi Calculatoare. Este doctor din anul 2001 în domeniul Automatică avându-l coordonator pe prof. dr. ing. Mircea Ivănescu de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Robotică, Automate programabile, Realitate virtuală, Reţele neuronale artificiale.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în domeniul roboticii, reţelelor neuronale artificiale, partajării resurselor via Internet. Este autorul a peste 80 de articole ştiinţifice şi a 6 cărţi şi manuale.
      De-a lungul activităţii a organizat Conferinţa EAEEIE 2006 la Craiova fiind conference co-chair, este membru al Consiliului European al asociaţiei EAEEIE, membru IEEE, SRR, SRAIT.
      A coordonat studenţi pentru participarea la diverse concursuri naţionale studenţeşti (Concursul de proiecte de diploma organizat de firma SMC, Zilele Educaţiei Mecatronice), studenţii coordonaţi de dânsul obţinând 2 premii I, 1 premiu II, 4 premii III.
      A fost de asemenea editor/recenzor la conferinte (EAEEIE, SINTES, IARIA, IASTED etc.), reviste (RAS) sau carti. A participat în peste 15 proiecte de cercetare sau educaţionale naţionale şi internaţionale: EIE-Surveyor, ELLEIEC, EURON, SINPHA, PRIC, PARSIR, etc. Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările cu firme precum SMC, CIT Automatizări, Festo, SC Electrostim SRL, Valrom, ROBCON etc.

L